Wydarzenia 17 lip 12:36 | Redaktor
Bransoletki życia i wsparcie sąsiedzkie. Pomoc dla seniorów w regionie

fot. Mikołaj Kuras, Urząd Marszałkowski

95 gmin w województwie chce przystąpić do marszałkowskiego programu teleopieki domowej opartego na bransoletkach życia. Noszone na nadgarstku bransoletki służą do przywoływania pomocy, mierzą też tętno posiadacza.

Program adresowany jest do mieszkających samotnie osób starszych, którym nadajniki umożliwiają szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku). Alarmy od podopiecznych przyjmuje centrum operacyjne, działające 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W systemie gromadzone są  informacje o przebytych i przewlekłych chorobach oraz przyjmowanych lekach, które mogą pomóc lekarzom i ratownikom niosącym seniorom pomoc w nagłych sytuacjach.

Po wciśnięciu przez osobę wzywającą pomocy przycisku alarmowego kontaktuje się nią dyspozytor, który ustala, co się stało, porozumiewa się z rodziną, a w razie potrzeby wzywa pomoc medyczną lub służby ratunkowe. Bransoletki wyposażone są w geolokalizację, licznik kroków, mierzą też tętno noszącej je osoby. Obecnie bransoletki nosi 210 osób, ale wkrótce liczba ta ma znacznie wzrosnąć. 

fot. Mikołaj Kuras, Urząd Marszałkowski

– Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadzi zaawansowane prace, które pozwolą na uruchomienie dużego programu teleopiekuńczego. Zakładamy, że obejmiemy nim praktycznie wszystkich potrzebujących. By było to możliwe, niezbędne jest partnerstwo samorządów gminnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Na początek trzy tysiące osób

Decyzję o przystąpieniu do programu podjęło 95 samorządów naszego województwa. ROPS czeka na deklarację od pozostałych 49. To gminy będą odpowiadać za rekrutację uczestników, będę też ponosić część kosztów (15 złotych miesięcznie za jednego uczestnika).

Urzędnicy zakładają, że na początek rozdysponowane zostaną trzy tysiące bransoletek. Trafią do podopiecznych w przyszłym roku.

System będzie działał w oparciu o regionalne centrum operacyjne, utworzone przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną. W obsłudze nadajników seniorom pomagać mają wolontariusze: harcerze Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Odpłatna pomoc od sąsiadów
Urząd Marszałkowski zapowiada też uzupełnienie programu: wsparcie sąsiedzkie. Osoby mieszkające w pobliżu, wyłącznie znane seniorowi, będą odpłatnie (16 złotych za godzinę brutto), pomagać starszym osobom w robieniu zakupów, porządków w domu, przygotowywaniu posiłków, płaceniu rachunków, dotarciu do lekarza, załatwianiu spraw urzędowych; mogą im też towarzyszyć na spacerach albo poczytać książkę. Urzędnicy podkreślają, że to praca tylko dla osób cieszących się zaufaniem w środowisku sąsiedzkim. Kandydaci będą weryfikowani pod kątem osobowościowym.

Źródło: Urząd Marszałkowski, oprac. red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor