Historia 7 lut 2019 | Redaktor

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku ogłosił IV edycję Nagrody Honorowej „Świadek Historii”, w której przyjmowane są zgłoszenia osób z terenu działania delegatury w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie).

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom nie będącym obywatelami polskimi, może być także przyznana pośmiertnie.

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie).

Zgłoszenia w formie pisemnej należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres Delegatury IPN w Bydgoszczy: Grudziądzka 9/15, 85-130 Bydgoszcz (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia można wysyłać również w formie elektronicznej na adres e-mail: malgorzata.grzechulska@ipn.gov.pl. 

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Grzechulska, tel. (52) 325 95 00.

Regulamin nagrody

Wniosek o nagrodę dla organizacji i instytucji

Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej

Oświadczenie zgody kandydata

 


W poprzedniej edycji: 4 grudnia 2017 roku w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Otrzymali ją: Zdzisław Cisowski, Jerzy Gadzinowski, Leokadia Majewicz, Józef Pintera, Piotr Rydel i Hanna Sowińska.

Biogramy bydgoskich Świadków Historii poprzedniej edycji

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor