POLICJA 997 18 lis 16:04 | Redaktor
51 policjantów złożyło ślubowanie [ZDJĘCIA]

fot. KWP w Bydgoszczy

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby funkcjonariuszy. W związku z obchodami 100-lecia polskiej policji, podczas uroczystości okolicznościowy medal wręczono wojewodzie kujawsko-pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi.

„Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” - zobowiązali się słowami ślubowania nowy policjanci.

Gratulacje złożyli im wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała i kapelan kujawsko-pomorskich policjantów ks. prałat Stanisław Kotowski.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Pile funkcjonariusze wrócą do naszego województwa: 27 do Bydgoszczy, pięciu do Torunia, po trzech do Nakła i Świecia, po dwóch do Chełmna, KWP i Oddziału Prewencji Policji, po jednym do Włocławka, Aleksandrowa, Golubia-Dobrzynia, Lipna i Żnina.

Podczas uroczystości odznaczony został także wojewoda Mikołaj Bogdanowicz - w uznaniu osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań policji otrzymał okolicznościowy Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej, przyznany przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wręczono zostały także przyznane przez prezydenta RP Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

fot. KWP w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor