POLICJA 997 19 gru 2017 | Redaktor
Siódme. Nie kradnij! Choinek też.

Funkcjonariusze policji i Straży Leśnej przestrzegają przed zakupem choinek z niepewnego źródła. Wspólnie kontrolują też lasy wokół Bydgoszczy, w których może dochodzić do nielegalnej wycinki.

Jak co roku policjanci z Fordonu wspólnie ze strażnikami leśnymi  prowadzą działania zmierzające do zapobiegania kradzieżom drzewek choinkowych. Wspólnie patrolują tereny leśne gminy Dąbrowa Chełmińska w celu kontroli wycinki i dystrybucji naturalnych choinek.

Policjanci przypominają, że zgodnie z obowiązującym polskim prawem, pod karą grzywny karany jest wyrąb oraz kradzież gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczenie lub uszkadzanie, karczowanie pnia drzewa choinkowego w lesie nienależącym do dokonującego w/w procederu. Natomiast oferowanie do sprzedaży choinek powinno odbywać się zgodnie z przepisami regulującymi prowadzenie działalności gospodarczej, a także w miejscach do tego wyznaczonych.

Osoby zainteresowane zakupem choinki z legalnego źródła warto poinformować, że zdecydowana większość nadleśnictw na terenie poszczególnych powiatów wskazuje miejsca sprzedaży choinek z Lasów Państwowych, pozyskiwanych z plantacji choinkowych lub wykonywanych przerzedzeń/ cięć pielęgnacyjnych, z których to można legalnie nabyć świąteczne drzewka. 

Czytaj też: Żywa choinka - jak ją wybrać?

Źródło: Policja

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor