Chlebem, który Ja dam, jest Ciało moje, za życie świata

Redaktor | 19 sie 10:51 W zreformowanej liturgii czyta się dziś, jako ewangelię mszalną, fragment wielkiej mowy eucharystycznej z Ewangelii wg św. Jana z rozdziału 6. Zawiera on znane, bardzo mocne stwierdzenie: „Jeślibyście nie pożywali ciała Syna Człowieczego i nie pili krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie” (w. 54).

Nie widzieć, aby zobaczyć

Redaktor | 13 sie 00:02 W tym roku szedłem w grupie biało-żółtej na pielgrzymkę z Bydgoszczy do Częstochowy. Dla mnie osobiście było to niezwykłe, cudowne przeżycie…

Maksymilian nie umarł, ale oddał życie

Redaktor | 12 sie 11:54 Zbliża się kolejna rocznica męczeńskiej śmierci jednej z najbardziej fascynujących postaci XX wieku. 14 sierpnia 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu uśmiercony został zastrzykiem z fenolu ksiądz katolicki i franciszkanin, Maksymilian Maria Kolbe. Historia jego męczeństwa jest doskonale wszystkim znana. Oddał życie dobrowolnie, zgłaszając się na śmierć głodową w...

Śnieżna

Redaktor | 5 sie 09:12 Czy śnieg w Rzymie może spaść w sierpniu? Na przykład w dniu takim jak dziś, 5 sierpnia?

Wszystko na świecie jest uporządkowane ze względu na dobro dziecka

Redaktor | 29 lip 09:39 Dokładnie 50 lat temu, 29 lipca 1968 roku, opublikowana została encyklika Humanae vitae, jeden z najbardziej doniosłych, a na pewno najbardziej niezrozumiany dokument papieski XX wieku. Encyklika została przez papieża podpisana kilka dni wcześniej, 25 lipca.

Trzy niewiasty, czy jedna Magdalena?

Redaktor | 22 lip 08:10 Aż do połowy XX w. uważano w Kościele, że istniejące wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść tradycyjnego rozumienia. W przeciwnym razie bowiem – jak pokazuje przykład św. Marii Magdaleny – musielibyśmy zrezygnować choćby z wielkiej, misternie kształtowanej w ciągu wieków „Biblii pauperum” przedstawiającej Ewangelię w obrazach, rzeźbie i żywotach świętych. Czy...

Laska i olej [NIEDZIELA]

Redaktor | 15 lip 08:02 Zadziwiającym zbiegiem okoliczności jest, że w zreformowanym kalendarzu liturgicznym przypada dziś Ewangelia o rozesłaniu Apostołów. Tymczasem w średniowieczu 15 lipca przypadało święto Rozesłania Apostołów, zniesione przez Sobór Trydencki. O święcie tym nikt by może dziś nie pamiętał, gdyby nie wzmianka Jana Długosza, który napisał w swych kronikach, że rankiem, 15 lipca...

Dlaczego komunia święta nie jest dla wszystkich?

Redaktor | 8 lip 10:58 Od samego początku przestrzegano zasady, że jest to sakrament, który winien być otoczony szczególną czcią i dostępny tylko dla tych, którzy żyją już w stanie Bożej łaski. Św. Paweł sformułował jasno tę regułę w Pierwszym Liście do Koryntian: „Tak więc, ktokolwiek by pożywał ten chleb albo pił kielich Pański niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże...

Najświętszej Krwi...

Redaktor | 1 lip 13:06 1 lipca w klasycznym kalendarzu liturgicznym przypada święto Najdroższej Krwi Chrystusa. Święto to, w posoborowej reformie teoretycznie zostało połączone z Bożym Ciałem, które odtąd nosi oficjalną nazwę Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zamysł poniekąd był celny, bo przecież w najświętszej Ofierze Mszy świętej jesteśmy świadkami przeistoczenia obu tych...

Zmiany personalne w parafiach

Redaktor | 25 cze 09:26 Czerwiec to zwyczajowo czas „rotacji” w parafiach. W tym roku trzej księża zostają proboszczami, 13 wikarych opuszcza dotychczasowe parafie. Dekrety ks. biskupa Jana Tyrawy wchodzą w życie 25 czerwca.

Lekceważenie prawa kończy się nieszczęściem

Redaktor | 24 cze 09:03 Z czym kojarzy nam się zwrot „mieszać się”? Mieszać można zupę lub herbatę, by je odpowiednio przygotować. Można też pomieszać jakieś pomysły czy koncepcje albo porządki i w rezultacie pogubić się w nich.