Religia 3 cze 16:17 | mk
Radni PiS wstawiają się za ks. Kneblewskim [WIDEO]

Ks. prałat Roman Knebewski, fot. Anna Kopeć

Videoblog, spotkania i inne rodzaje aktywności duszpasterskiej ks. Romana Kneblewskiego przywołują radni Prawa i Sprawiedliwości w liście do ks. biskupa Jana Tyrawy. Proszą i apelują, by mógł dalej pełnić funkcję proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W maju, jak podaje „Express Bydgoski”, ks. Kneblewski miał poinformować wiernych, że prawdopodobnie przestanie kierować parafią. Wówczas rzecznik bydgoskiej kurii, ks. dr Sylwester Warzyński, nie potwierdził, ani nie zaprzeczył tej informacji. 

Radni PiS w liście chwalą m.in. organizowane przez ks. Kneblewskiego nabożeństwa i Msze w intencji Ojczyzny, inicjowane przez niego prelekcje, docieranie do wiernych za pośrednictwem zróżnicowanych form przekazu (tygodnik, videoblog).

Przywołują też sukcesy parafii i samego ks. Kneblewskiego w plebiscytach „Expressu Bydgoskiego”, a także jego starania związane z kulturotwórczą rolą parafii – renowację organów i Międzynarodowy Festiwal Muzyczny.

W sobotę (1 czerwca) na swoim videoblogu Tuba Cordis ks. Kneblewski mówił o tym, jak postrzega pracę w parafii pw. NSPJ. Zakończył: „Modlę się, abym tej parafii nigdy nie opuścił”.

Zmiany personalne w parafiach dokonywane są przed wakacjami.

Cały list-apel, podpisany przez wszystkich radnych PiS, publikujemy poniżej:

My, niżej podpisani Radni Miasta Bydgoszczy, w obliczu docierających do nas ostatnio informacji o możliwym odwołaniu Księdza Prałata Romana Kneblewskiego z funkcji proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, ośmielamy się zwrócić do Waszej Ekscelencji z niniejszym apelem.

Na wstępie, jako członkowie Kościoła, pragniemy wyrazić wdzięczność Waszej Ekscelencji za daną wielu mieszkańcom Naszego Miasta możliwość korzystania z posługi kapłańskiej Księdza Prałata. Wśród nas są osoby, które miały okazję wysłuchania prowadzonych przez Księdza Proboszcza katechez dla dorosłych lub jego poruszających kazań. Część z nas brała udział w zainicjowanych przez Księdza Prałata nabożeństwach lub w piątkowych Mszach św. odprawianych w intencji Ojczyzny, Narodu i Kościoła w Polsce, po których co miesiąc organizowane są prelekcje albo projekcje filmów.

Podobnie jak zaangażowanie Księdza Kneblewskiego w działalność duszpasterską, znana jest nam jego otwartość na nowe formy przekazu i kontaktu z wiernymi. Docierając do licznych odbiorców z informacjami i naukami za pośrednictwem systematycznie aktualizowanej, dobrze prowadzonej parafialnej strony internetowej, parafialnego tygodnika, a także popularnego videobloga, Ksiądz Proboszcz niewątpliwie zasługuje na uznanie. Zauważalne jest również to, jak często Ksiądz Prałat umożliwia parafianom pożyteczny kontakt z naukami innych duszpasterzy i misjonarzy – przybywających do parafii z kraju i z zagranicy.

Starania Księdza Proboszcza i Księży Wikariuszy przynoszą zauważalne owoce. Liczna, zaangażowana i prężnie działająca lektorska służba liturgiczna jest tylko jednym z przykładów. Od wielu lat działa w parafii i uwzniośla przeżywanie Mszy św. wyróżniająca się schola gregoriańska „Vox Cordis”. Należy też nadmienić, iż to właśnie z parafii Księdza Prałata pochodzi niedawna dwukrotna zwyciężczyni etapu diecezjalnego a trzykrotna finalistka młodzieżowej ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Wreszcie, nie sposób przeoczyć, że w roku 2017 całość funkcjonowania parafii została pozytywnie oceniona w plebiscycie wiodącej bydgoskiej gazety, w którym to przyznano jej czwarte miejsce. Znanym na cały region jest fakt, że w tym samym plebiscycie – przeprowadzonym pod patronatem Księdza Biskupa – Ksiądz Roman Kneblewski otrzymał tytuł „Proboszcza Roku”.

Jako członkowie bydgoskich władz samorządowych, z kolei, chcielibyśmy zwrócić uwagę Waszej Ekscelencji, Księdza Biskupa, także na inne, ważne w naszych oczach wymiary aktywności Księdza Prałata Kneblewskiego. Jest widoczne, że jego działalność – szczególnie poprzez systematyczne organizowanie spotkań mieszkańców Bydgoszczy z wybitnymi osobami – m.in. profesorami historii, filozofii, znanymi publicystami i in. – znacząco ubogaca życie kulturalne naszego Miasta. Sprzyja ona umacnianiu przez Bydgoszcz pozycji na mapie ośrodków działalności intelektualnej. Ponadto, zapraszani przez gospodarza parafii prelegenci z kraju i z zagranicy zabierają ze sobą dobrą pamięć o bydgoskiej otwartości i życzliwości.

Pragniemy zauważyć, że także troska o niezwykle cenny zabytek, jakim jest neobarokowy kościół na placu Piastowskim, jest kolejną zasługą Księdza Proboszcza Romana Kneblewskiego. Doceniamy, że przeprowadzona staraniami Księdza Prałata renowacja tamtejszych unikatowych organów jest nie tylko ważnym aktem ratującym materialne dziedzictwo kulturowe, ale przyczyniła się do tego, iż bydgoszczanie mogli cieszyć się wirtuozerią uczestników Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – organizowanego również przy udziale Miasta. Dobrze utrzymane wnętrze kościoła, wraz z jego niezaprzeczalnym pięknem, pozwala czynić zeń istotny punkt na trasie wycieczek turystycznych. Ważnym jest dla nas, że remont tej architektonicznej perły – dzięki staraniom Księdza Prałata – ma być w niedalekiej przyszłości wsparty dotacją.

W związku z powyższym, zwracamy się do Księdza Biskupa z gorącą prośbą i apelem o umożliwienie Księdzu Prałatowi Romanowi Kneblewskiemu dalszego pełnienia funkcji proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.

Ksiądz Kneblewski jest znany z radykalnych poglądów. W 2017 r. otrzymał od ks. biskupa Jana Tyrawy zakaz publicznego zabierania głosu w sprawach politycznych.

 

mk Autor