Religia 21 paź 13:19 | Marta Kocoń
Tylko Bóg może poradzić sobie ze złem. 35. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki [ZDJĘCIA]

Możemy powierzyć się Bogu i „zło dobrem zwyciężać”. W ten sposób człowiek uczestniczy w drodze Jezusa Chrystusa – mówił ks. biskup Jan Tyrawa w kościele pw. Św. Polskich Braci Męczenników. W niedzielę (20 października) została odprawiona Msza w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Podczas liturgii z udziałem duchowieństwa, przedstawicieli władz, pocztów sztandarowych i parafian ks. biskup Jan Tyrawa mówił o m.in. zmaganiu, cierpieniu - i nadziei ostatecznego zwycięstwa. 

- Dzisiejsza Liturgia Słowa jakby bezpośrednio miała na myśli postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którego 35. rocznicę śmierci wspominamy. Czytanie pierwsze mówi wprost o wojnie Izraelitów o swoje miejsce na tym świecie. Czytanie drugie przenosi tę walkę w sferę ducha i mówi o wierności powołaniu apostolskiemu. Ewangelia pokazuje nam skuteczność modlitwy, ale też obraz Boga jako sędziego: „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych i czy będzie zwlekał w ich sprawie”? - cytował ks. biskup. - Te trzy czytania streszczają wszystkie momenty swoistej walki podjętej przez ks. Jerzego Popiełuszkę.

Jak tłumaczył, w tej walce orężem było dobro, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

fot. Anna Kopeć

Ksiądz biskup nawiązał też do słów Jana Pawła II, którego nauczaniem Popiełuszko się inspirował: - Każdy z Was – mówił papież – znajduje w swoim życiu jakieś swoje Westerplette, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć (…) jakiś obowiązek, powinność, od których nie można się uchylić – cytował.

Mówił także grzechu, wolności człowieka, który może wybrać Boga lub powiedzieć Mu „nie”, wybrać zło. – Człowiek został stworzony jako wolny, aby mógł stać się partnerem dialogu z Bogiem (...) Wolność była potrzebna człowiekowi, aby mógł czynić dobro, aby było to „jego” dobro, aby mogło być „zapisane na jego rachunek”, być mu tytułem do nagrody aż po nagrodę życia wiecznego – tłumaczył. 

Dodał, że tylko Bóg w ostateczności może poradzić sobie ze złem. Człowiek, powierzając się Bogu, i zwyciężając zło dobrem, uczestniczy w drodze Chrystusa, który przeszedł przez krzyż, śmierć – i zwyciężył je, zmartwychwstał.

Podjął też temat niezawinionego cierpienia, ponownie nawiązując do obrazu sędziego z Ewangelii. - Cierpienie człowieka sprawiedliwego jest dowodem na to, że musi być Bóg – mówił, tłumacząc, że tylko Bóg może o to cierpienie się upomnieć. - Jedynie Bóg może przywrócić [sprawiedliwemu] życie i to rodzi najgłębszą nadzieję, wewnętrzne głębokie przekonanie, że warto być człowiekiem uczciwym, szlachetnym, wiernym, prawdomównym, mimo że to tak wiele kosztuje. Bo Jutro będzie lepsze.

fot. Anna Kopeć

Uroczystości w kościele pw. św. Polskich Braci Męczenników, w którym bł. ks. Jerzy odprawił swoją ostatnią Mszę świętą, trwały od czwartku (18 października) do niedzieli (20 października). W tym czasie wierni uczestniczyli w spektaklu „Dobrem zwyciężać” w wykonaniu Jerzego Zelnika, Roberta Grudnia i Gieorgija Agratina, opartym na homiliach męczennika (czwartek), koncercie poezji śpiewanej w wykonaniu Doroty Spychalskiej (piątek), różańcu z elementami inscenizacji przygotowanymi przez młodzież oraz Mszy świętej w intencji kanonizacji pod przewodnictwem ks. prof. UAM Mirosława Gogolika (sobota).

Niedzielna Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp Jana Tyrawy byłe transmitowana przez TVP Polonia.

fot. Anna Kopeć

Więcej zdjęć w galerii poniżej.

Marta Kocoń

Marta Kocoń Autor

Sekretarz Redakcji