Wydarzenia 9 kwi 17:53 | mk
340 milionów złotych na walkę z epidemią. Marszałek przesuwa środki

fot. Anna Kopeć

Powaga sytuacji wymaga nadzwyczajnych posunięć - mówi marszałek województwa Piotr Całbecki. Fundusze unijne przeznaczone zostaną na pomoc dla szpitali, wsparcie seniorów i pożyczki dla przedsiębiorców.

Łączna wartość programu przeciwdziałania epidemii i łagodzenia jej skutków - gospodarczych i społecznych - to 340 milionów złotych. Obejmuje m.in. zakup sprzętu dla szpitali, dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw, rozwiązania związane z instytucjami opiekuńczymi.

- Powaga sytuacji wymaga nadzwyczajnych posunięć. Mamy zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcie środków Regionalnego Programu Operacyjnego na działania interwencyjne i to czynimy. Ufam, że dzięki zakładanym posunięciom, do których realizacji już przystąpiliśmy, unikniemy kryzysu humanitarnego, uratujemy wiele firm i miejsc pracy – tłumaczy marszałek Całbecki.  

Respiratory i ambulanse

Wsparcie o łącznej wartości 144 milionów złotych trafi do szpitali wojewódzkich, klinicznych i powiatowych, a także Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

W ramach programu zakupione zostaną: aparatura lecznicza i diagnostyczna, urządzenia i środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej dla personelu i pacjentów, rozwiązania teleinformatyczne. Fundusze będą też przeznaczone na wykonywanie testów pod kątem koronawirusa.

Do placówek trafi m.in. 120 respiratorów, aparatura do pozaustrojowego natleniania krwi, kardiomonitory, defibrylatory, aparaty RTG i USG. Planowane jest kupno 12 ambulansów.

Systemy informatyczne będą miały umożliwić radiologom ocenę i opis materiału diagnostycznego poza szpitalem. Urząd planuje też wdrożenie systemu, który - z wykorzystaniem sieci wi-fi i telefonów pacjentów - pozwoli na zdalną komunikację głosową chorych z pielęgniarkami. System ma zostać zastosowany w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym i Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmunologii.  

Pomoc dla ośrodków opiekuńczych

Personel m.in. domów pomocy społecznej, zakładów pięlegnacyjno-opiekuńczych, schronisk i noclegowni będzie zaopatrywany w środki ochrony osobistej. Maski ochronne trafią też do służb, m.in.: strażników miejskich, jednostek ochotniczej straży pożarnej. Jak wskazuje urząd marszałkowski, taką pomoc mogą otrzymać też właściciele małych sklepów.

Osoby opiekujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi w domach opieki i innych zakładach opiekuńczych mają otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, w związku z pracą w warunkach zagrożenia.  

Urząd wyjaśnia też, że przygotowuje się na potrzebę ew. ewakuacji osób starszych i niepełnosprawnych, które nie będą mogły otrzymać pomocy w miejscach zamieszkania, a także podopiecznych schroniski i pensjonariuszy ośrodków opieki. Docelowym miejscem pomocy miałyby w takim wypadku stać się sanatoria.

Kwota przeznaczona na te działania to 35 milionów złotych.  

Pożyczki, mikrogranty

Wsparcie otrzymają również firmy - pożyczki obrotowe mają pomóc im zachować płynność finansową w obliczu kryzysu. Urząd planuje też dotacje na przebranżowienie oraz mikrogranty w wysokości 30 tys. złotych. Te ostatnie będą mogły otrzymać małe firmy, które zadeklarują utrzymanie lub utworzenie miejsc pracy. Propozycją będą także e-bony na przekwalifikowanie pracowników pod kątem obecnych potrzeb rynku.

Łącznie na wsparcie dla biznesu przeznaczone zostanie 150 milionów złotych. 

 

źródło: Urząd Marszałkowski (Beata Krzemińskia), oprac. red.

mk Autor