Wydarzenia 27 kwi 2017 | Redakcja
Nagrody tegorocznego Grand PiK przyznane

50 autorów reportaży, słuchowisk i innych artystycznych form radiowych wzięło udział w tegorocznym konkursie Grand PiK. Jury konkursu oceniło w sumie 27 utworów.

Nagrodę Główną Grand PiK 2017, ufundowaną przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, o wartości 15 000 zł jury przyznało Żanecie Walentyn i Adrianie Andrzejewskiej z PR PiK za utwór pt. „Dziewczynka z Topolowej 6”. Uzasadnienie: za przejmującą opowieść o poszukiwaniu tożsamości, ukazaną w formie łamiącej konwencję reportażu radiowego.

Nagrodę im. Michała Jagodzińskiego, ufundowaną przez PR PiK, w wysokości 3000 zł przyznano Teresie Droździe i Januszowi Deblessemowi za utwór pt. „Pan Ciuchcia”.
Uzasadnienie: za kształt artystyczny oraz dźwiękową urodę opowieści o uniwersalizmie sztuki i procesu twórczego.

Jury postanowiło przyznać trzy nagrody specjalne: ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w wysokości 10 000 zł Jolancie Rudnik z PR Koszalin za utwór pt. „Zdrajca czy bohater” (za przywołanie atmosfery lat stalinowskich w Polsce, represji dotykających przeciwników ustroju, w przejrzystej narracji, z umiejętnym wykorzystaniem materiałów archiwalnych); ufundowaną przez prezydenta Bydgoszczy, w wysokości 5 000 zł Anecie Gałaburdzie i Dorocie Sokołowskiej z PR Białystok za utwór pt. „Jak łabędzie – opowieść o Saszy” (za atrakcyjne dźwiękowo udokumentowanie niecodziennego wydarzenia i próbę znalezienia metafory dotyczącej związków człowieka z przyrodą); ufundowaną przez prezydenta Torunia, w wysokości 5 000 zł Ewelinie Karpacz-Oboładze ze SRiD PR za utwór pt. „Taśmociął” (za dźwiękowy portret artysty radia nawiązujący do jego słyszenia świata).

Jury przyznało również wyróżnienie. Nagrodę o wartości 1000 zł ufundowaną przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy, otrzymał realizator Kamil Kalicki z PR Białystok za realizację utworu pt. „Jak łabędzie – opowieść o Saszy” (za stworzenie radiowego języka opowieści o brytyjskiej ekolożce).

Redakcja Autor