Wydarzenia 20 mar 13:17 | Redaktor
Niewidomi i niedowidzący zawodu będą uczyć się na nowym sprzęcie

Umowa na dostawę wyposażenia została podpisana we wtorek (19 marca)/fot. Szymon Zdziebło/www.tarantoga.pl

Maszyny służące do druku pisma Braille’a, elektroniczne lupy czy mówiące wagi kuchenne do nauki zawodu – te i inne specjalistyczne pomoce dydaktyczne trafią do uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Wartość sprzętu to blisko 701 tysięcy złotych.

W Ośrodku Braille’a kształci się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczy się tu ponad 400 podopiecznych, na różnych etapach edukacji, aż po liceum i liceum dla dorosłych, szkołę policealną, zasadniczą szkołę zawodową i szkołę przysposabiającą do pracy.

W styczniu w Ośrodku zakończyło się wyposażania dwóch nowych pracowni, utworzonych z funduszy unijnych (RPO): dla zawodów kelnera oraz florysty. Zmodernizowane zostały też pracownie do nauki zawodów mechanika, montera maszyn i urządzeń, elektromechanika, ślusarza, pracownika pomocniczego obsługi hotelowej, kucharza, technika masażysty, technika tyfloinformatyka oraz technika administracji. Wartość projektu to 3,8 miliona złotych

Ośrodek Braille’a jest prowadzony przez Urząd Marszałkowski. – To jedyna tego typu placówka w województwie. Chcemy, by oferta kształcenia tego typu szkół wychodziła naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i odpowiadała wymaganiom rynku pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Pomóc ma w tym nowy sprzęt komputerowy, pomoce tyflodydaktyczne – ułatwiające naukę informatyki osobom niewidomym i niedowidzącym – oraz nowoczesne wyposażenie pracowni zawodu technik tyfloinformatyk. Umowa na jego dostawę została podpisana we wtorek (19 marca) w Urzędzie Marszałkowskim.

fot. Szymon Zdziebło/www.tarantoga.pl 

Specjalistyczny sprzęt, który trafi do uczniów, to między innymi maszyny służące do druku pisma Braille’a, elektroniczne lupy, mówiące wagi kuchenne do nauki zawodu, nowoczesne notatniki z monitorami, które przetwarzają wyświetlany na ekranie tekst na postać braille'owską. Wartość tego wyposażenia wynosi blisko 701 tysięcy złotych.

Dzięki inwestycji uczniowie ośrodka będą mogli korzystać ze specjalistycznych multimediów, oprogramowania oraz urządzeń i narzędzi niezbędnych w zawodzie. Wyposażenie dostarczy firma firma Altix Sp. z o.o. z Warszawy.  

– Najistotniejsze jest to, że nowoczesna technologia informacyjna wychodzi poza strefę marzeń moich uczniów i staje się dla nich rzeczywistością. Sprzęt, który do nas dotrze, ułatwi im naukę i  codzienne funkcjonowanie – podkreśla dyrektor Ośrodka, Małgorzata Szczepanek.

 źródło: Urząd Marszałkowski

oprac. red. 

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor