Wydarzenia 20 mar 16:51 | Redaktor
Przedszkole i szkoła dla dzieci ze spektrum autyzmu zapraszają

fot. materiały Przedszkola i Szkoły

Z ofertą Pierwszego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego dla Dzieci z Autyzmem oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy (ul. Śniadeckich 23) rodzice mogą zapoznać się w najbliższą sobotę (23 marca). Placówki organizują drzwi otwarte.

 Podczas drzwi otwartych będzie można wziąć udział w spotkaniach ze specjalistami oraz zapoznać się z ofertą terapeutyczną. W programie przewidziane jest również zwiedzanie przedszkola i szkoły podstawowej. Organizatorzy przygotowali także liczne atrakcje dla dzieci. Placówka będzie otwarta dla zainteresowanych od godz.10.00 do 14.00. Odwiedzający proszeni są o zabranie ze sobą obuwia zamiennego.

Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Bydgoszczy powstało w styczniu 2014 r. z inicjatywy rodziców i terapeutów zrzeszonych w Krajowym Towarzystwie Autyzmu Oddział w Bydgoszczy. Ideą Przedszkola jest rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz talentów dzieci. Oferta Przedszkola skierowana jest do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

Dzieci mogą podejmować dalszą naukę w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy, która kontynuuje misję przedszkola. Szkoła Podstawowa prowadzi nabór do wszystkich klas szkoły podstawowej.

Co ważne, placówka pracuje w oparciu o podejście responsywne w terapii osób z autyzmem, nowoczesną, zgodną ze światowymi trendami metodą Growth through Play System (GPS), której celem jest nawiązanie wartościowej interakcji z dzieckiem, budowanie relacji pełnej zaangażowania, szacunku i uważności, co nie wyklucza stawiania dziecku granic i jasnych zasad po to, aby czuło się bezpiecznie.

 

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor