Wydarzenia 13 lut 14:09 | Redaktor
UTP nadał tytuł Doktora Honoris Causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi [ZDJĘCIA]

fot. Anna Kopeć

12 lutego 2020 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi.

Oddany swej pracy naukowiec, zwłaszcza  w dziedzinach takich jak biocybernetyka, automatyka i informatyka, którego osiągnięć naukowych nie sposób wymienić, podobnie jak jego wszystkich działań w środowisku naukowym nie tylko na terenie Polski, ale i w świecie został wczoraj uhonorowany tym szlachetnym tytułem na bydgoskiej uczelni.

fot. Anna Kopeć

O znaczeniu jego dorobku naukowego świadczy fakt, że tytuły Doktora Honoris Causa lub Honorowego Profesora otrzymał już w dwunastu uczelniach polskich i zagranicznych, został także odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2019 roku - Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą tego orderu. Od 2007 r. jest członkiem Rady Nauki przy MNiSW.

W jego biografii naukowej jest ponad 1200 prac naukowych wydawanych w renomowanych periodykach naukowych w kraju i za granicą, wypromował on ponadto łącznie 75 doktorów, recenzował 333 rozpraw doktorskich i 172 rozpraw habilitacyjnych, opiniowaniował też 158 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, zajmował się także opracowywaniem dwunastu wniosków o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa, w tym laudację dla Ojca Świętego Jana Pawła II. O wszystkich dokonaniach i pełnionych funkcjach naukowych wybitnego profesora możemy przeczytać tutaj

Aktualnie profesor Tadeusiewicz wciąż wykłada na takich krakowskich uczelniach jak AGH, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Pedagogicznym, na AWF, w Collegium Medicum UJ, w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Akademii Sztuk Pięknych.

fot. Anna Kopeć

Jest on postacią bardzo znaną nie tylko w polskim środowisku naukowym, ale również i za granicą. Międzynarodowa Organizacja Inżynierów Europejskich FEANI nadała Profesorowi Tadeusiewiczowi tytuł Euroinżyniera, został wybrany na członka  Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, jest członkiem tytularnym Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury (z siedzibą w Paryżu), a także Światowej Akademii Nauk (z siedzibą w San Francisco), wyróżniono go również tytułem członka aktywnego Academii Scientiarum et Artium Europaea w Salzburgu.

 

Rektor bydgoskiego UTP prof. Tomasz Topoliński w swoim wystąpieniu podczas uroczystości mówił o kreatywności naukowej prof. Tadeusiewicza, który sam inicjował powstawanie wielu nowych kierunków naukowych związanych z dziedzinami, w obszarze których pracował.

Prof. Topoliński ponadto pokrótce wyjaśniał charakterystykę samego przebiegu procesu weryfikacji kandydatury do tytułu Doktora Honoris Causa, w nadaniu którego bierze się pod uwagę osiągnięcia naukowe uhonorowanej osoby, co jest dość łatwe, ale honoruje się człowieka. Proces przyznawania takiego tytułu jest długi, wymaga oceny i weryfikacji, i co mocno podkreślił, sięgania po opinie uznanych autorytetów naukowych.

- Kariera naukowa prof. może stanowić wzór do naśladowania. […] Umiejętność prof. Tadeusiewicza do przekazywania najlepszych cech nowoczesnego, otwartego akademika, stawia go w gronie tych największych – mówił rektor UTP.

Ponadto przypomniał, że profesor na bydgoskim Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym nie tylko wykładał, ale jest członkiem komitetu naukowego kwartalnika naukowego wydawanego na uniwersytecie.

- Prof. Ryszard Tadeusiewicz to wyjątkowa osobowość. Profesor z charyzmą, dużym wyczuciem naukowych, a przy tym niesamowicie życzliwy dla młodej, rozwijającej się kadry naukowej – dodał rektor.

Laudację podczas uroczystości wygłosił prof. dr. hab. inż. Ryszard Choraś, całą uroczystość uświetnił odśpiewaniem „Gaudeamus Igitur” chór uczelni pod dyrekcją dr Agnieszki Sowy.

MR

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor