Wydarzenia 21 mar 15:30 | Redaktor
UKW ma Radę Uczelni

fot. UKW

Przy UKW ukonstytuowała się nowa Rada Uczelni. To nowy obok rektora i senatu obowiązkowy organ polskich uczelni, wprowadzony nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym zwaną konstytucją dla nauki.

W wtorek (19 marca) odbyło się spotkanie władz rektorskich  z nowo powołaną Radą Uczelni, a następnie jej pierwsze posiedzenie. Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny wręczył członkom Rady, wybranym przez Senat UKW 29 stycznia 2019 r., akty powołania.

Skład Rady Uczelni:

Przewodnicząca: Lucyna Kopińska - Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Bank Polski SA

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

Justyna Mazur - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy

Elżbieta Rusielewicz - radna Rady Miasta Bydgoszczy

Członkowie ze wspólnoty uczelni:

dr Aldona Chlewicka-Mączyńska - dyrektor Biblioteki UKW

 prof. dr hab. Roman Leppert - kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Instytutu Pedagogiki

prof. dr hab. Jacek Maciejewski - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Humanistycznego

Adrian Kaczorowski - przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Do obowiązków członków Rady Uczelni należeć będzie opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni opiniuje plan rzeczowo-finansowy, zatwierdza sprawozdanie z jego wykonania oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego trwa do 31 grudnia 2020 r.

Źródło i fot.: UKW

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor