Wydarzenia 20 lis 20:11 | Redaktor

Wbrew demokratycznym obyczajom radni Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Bydgoszcz) obsadzili stanowiska przewodniczących wszystkich komisji merytorycznych w Radzie Miasta Bydgoszczy. Pierwszy raz w historii opozycja została pominięta.

Mimo że na Prawo i Sprawiedliwość głosowało ponad 40 tysięcy bydgoszczan i partia zdobyła 11 mandatów (ponad 1/3) przedstawiciela opozycji nie ma w prezydium Rady Miasta. Co więcej, stanowiska przewodniczących komisji merytorycznych obsadzili członkowie rządzącej koalicji KO/SLD-Lewica Razem:

 • komisja budżetu i polityki finansowej - Jakub Mikołajczak,
 • przedsiębiorczości i rozwoju miasta - Joanna Czerska-Thomas,
 • gospodarki przestrzennej - Elżbieta Rusielewicz,
 • gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Mateusz Zwolak,
 • rodziny, polityki społecznej i polityki zdrowotnej - Maciej Świątkowski,
 • kultury i nauki - Kazimierz Drozd,
 • komisja edukacji - Anna Mackiewicz,
 • kultury fizycznej, sportu i turystyki - Agnieszka Bąk,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego - Robert Langowski,
 • samorządności i statutowo-organizacyjna - Janusz Czwojda,
 • promocji miasta i współpracy z zagranicą - Katarzyna Zwierzchowska,
 • skarg, wniosków i petycji - Robert Kufel.

Jedynie przewodniczącym komisji rewizyjnej został Jarosław Wenderlich (PiS).

Takiej sytuacji nie ma w poważnych demokratycznych instytucjach pochodzących z wyboru  – Parlamencie Europejskim, Sejmie, Senacie, a nawet  Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dziś (20 listopada) w tej sprawie wydał oświadczenie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości:

1.Głosami radnych Platformy Obywatelskiej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wyeliminowany z prezydium Rady Miasta Bydgoszczy został przedstawiciel największego klubu opozycyjnego - Prawa i Sprawiedliwości. Klub Radnych PiS liczy jedenastu członków, czyli ponad 1/3 składu Rady Miasta. Obecność w prezydium przedstawiciela każdego z klubów powinna być uznawana za dobry, demokratyczny zwyczaj, pozwalający na lepszą organizację pracy Rady Miasta a także być proporcjonalnym odzwierciedleniem woli wyborców.

2.Po raz pierwszy w historii bydgoskiego samorządu odstąpiono od parytetu w podziale funkcji przewodniczących merytorycznych komisji Rady Miasta. Radni Platformy Obywatelskiej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej odrzucili w głosowaniu wszystkie jedenaście kandydatur na przewodniczących komisji, zgłaszanych przez Prawo i Sprawiedliwość.

3. Obecna sytuacja jest ewenementem na skalę kraju, gdy skład osobowy komisji pokrywa się ze składem Rady Miasta. Chcąc uniknąć paraliżu prac tych gremiów apelujemy o zweryfikowanie dotychczasowych decyzji. Jesteśmy gotowi do konstruktywnych rozmów w celu rozwiązania tego impasu. Wierzymy, że słowa Przewodniczącej Moniki Matowskiej o „nowym otwarciu” opartym na otwartości i tolerancji, nie będą pustym sloganem, a wyznacznikiem dobrej współpracy na rzecz Miasta i Mieszkańców.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor