Komunikacja 24 paź 10:22 | Redaktor

W czwartek (24 października) zlikwidowane zostanie tymczasowe rondo na połączeniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolbego, a w piątek ruch na odcinku leśnym zostanie przełożony na jezdnię północną - informują drogowcy.

Jak tłumaczą, likwidacja tymczasowego ronda jest konieczna do dokończenia prac na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Kolbego. Pierwszeństwo znów mieć będzie ulica Grunwaldzka, a skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z Kolbego będzie na razie funkcjonować na ograniczonej powierzchni jezdni bez sygnalizacji świetlnej.

Drogowcy proszą kierowców o zachowanie większej ostrożności oraz umożliwianie wyjazdu kierowcom z dróg podporządkowanych.

Po zakończeniu wszystkich prac połączenie ulic będzie  miało formę rozległego skrzyżowania skanalizowanego z dwoma pasami do skrętu z ul. Kolbego w lewo w kierunku centrum oraz jednym pasem do skrętu w prawo (w kierunku węzła Bydgoszcz Zachód).

W piątek wykonawca zamierza natomiast przełożyć ruch na odcinku leśnym z jezdni południowej na północną. Umożliwi to ułożenie ostatniej ścieralnej nawierzchni na jezdni południowej oraz wykonie docelowego oznakowania poziomego.

Zakończenie wszystkich prac ma nastąpić w połowie przyszłego roku. Zarząd Dróg Miejskich podkreśla jednak, że chce możliwie szybko zapewnić przejezdność obu nowych jezdni na odcinku od granicy miasta do ul Filtrowej.

źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

fot. na stronie głównej - Anna Kopeć, archiwum

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor