Wydarzenia 16 sty 13:21 | Redaktor
Korupcja w Wojsku Polskim. Zatrzymani oficerowie z Bydgoszczy

fot. ilustracyjna, Pixabay

Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura prowadzą śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Udzielanie niejawnych informacji i korupcja miały być związane z przetargami na zakup sprzętu i usług na potrzeby armii w latach 2018-2019.

Śledztwo zostało wszczęte na podstawie materiałów zgromadzonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i powierzone Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu. Na polecenie prokuratora żołnierze Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariusze CBA 14 stycznia 2020 roku zatrzymali  pięć osób, w tym trzech oficerów starszych Wojska Polskiego i dwóch przedsiębiorców. Przeprowadzone zostały ponadto czynności przeszukania miejsc zamieszkania, pełnienia służby i siedzib firm zatrzymanych osób na terenie całego kraju.

Ustalenia śledztwa

Zatrzymani wojskowi to płk rez. Krzysztof B. – były szef Szefostwa Służb Mundurowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, płk Paweł M. – zastępca szefa Służb Mundurowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy oraz mjr Arkadiusz R. – szef Wydziału Materiałowego 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim.  Przedsiębiorcy to Mirosław S. i Tomasz K.

W toku śledztwa ustalono, że płk rez. Krzysztof B. podżegał funkcjonariuszy publicznych do nieuprawnionego przekazywania informacji o planowanych i toczących się postępowaniach przetargowych oraz planowanych i prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych, organizowanych przez jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. Ponadto Krzysztof B. dla osiągnięcia korzyści majątkowych wszedł w porozumienie z zatrzymanym przedsiębiorcą Tomaszem K. w celu uzyskania informacji dotyczących planowanych i toczących się przetargów przez wyżej wskazane podmioty. Tomasz K. wszedł w podobne porozumienie także z mjr. Arkadiuszem R., który z kolei przyjął od Tomasza K. korzyści majątkowe w postaci wycieczki zagranicznej oraz telefonu komórkowego.

Płk Paweł M., w związku z pełnioną przez siebie funkcją publiczną, zażądał od Mirosława S. korzyści majątkowej w wysokości 200 tysięcy zł oraz przekazywał nieuprawnionej osobie informacje niejawne objęte ochroną. Mirosław S. obiecał powyższą korzyść majątkową wręczyć Pawłowi M.

Usłyszeli zarzuty

Wyżej wskazane przestępcze działania doprowadziły do wydania przez prokuratora postanowień o przedstawieniu zarzutów i ogłoszenia ich osobom zatrzymanym. Oficerowie Paweł M., Arkadiusz R. i Krzysztof B. usłyszeli zarzuty popełnienia czynów polegających na ujawnienia informacji niejawnych poprzez funkcjonariusza publicznego (art. 266 par. 2 kk). Zarzuty zakłócania przetargu publicznego (art. 305 kk) usłyszeli Krzysztof B., Arkadiusz R. i Tomasz K. Za te przestępstwa grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Mirosław S. i Tomasz K. usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu (art. 229 par. 1 kk),  Arkadiusz R. przyjęcia korzyści majątkowych (art.228 par. 1 kk). Grozi za nie kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pawłowi M. prokurator nadto zarzucił czyn polegający na uzależnieniu czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej, określony w art. 228 par. 4 kk i zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 10.

Środki zapobiegawcze

Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie  wobec  Pawła M., Arkadiusza R. i Tomasza K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec Krzysztofa B i Mirosława S. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Prokuratura Krajowa

źródło: komunikat prasowy CBA (lead, oprac. red.), komunikat prasowy wojsko-polskie.wp.mil.pl/ 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor