Aktualności 6 lis 10:37 | Redaktor
Docenieni za zasługi w sektorze medycznym [ZDJĘCIA]

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

19 osobom z naszego województwa minister zdrowia nadał odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Uroczystość wręczenie odbyła się we wtorek (5 listopada) w Kujawsko–Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Odznaki wręczył wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Gratulując odznaczonym, podkreślał, że ich praca ma wielkie znaczenie dla społeczeństwa. – Bardzo Państwu dziękuję, za poświęcenie, za codzienną, wymagającą ogromnej wiedzy, ofiarną służbę dla drugiego człowieka – mówił.

fot. KPUW

Laudację na cześć odznaczonych wygłosił wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia sejmiku województwa dr Przemysław Przybylski. – Mamy  marzenie, aby mieć w województwie nowoczesną służbę zdrowia. To marzenie dzięki Państwu stało się faktem. Państwo pokazują, że maksyma „Chcieć, to znaczy móc”, jest prawdziwa – mówił.

Odznaczenia nadanie przez ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego otrzymali: dr Marek Borkiewicz, dr Jacek Winczakiewicz, dr Lech Paweł Grzelak, dr Marian Stanisław Janowski, dr Marta Jasińska-Szetela, dr Marcin Zmudziński, dr Michał Kułakowski, dr Michał Kułakowski, Barbara Łukawska, dr Roman Łysek, dr Łukasz Wojnowski, dr Robert Pawluk, dr Jerzy Siekiera, dr Zyta Szumlańska, dr Artur Szumlański, Grażyna  Śmiarowska, dr Anna Wojtaszek, Krystyna Zaleska oraz dr Bożena Żurowicz.

fot. KPUW

W imieniu odznaczonych, dziękując za wyróżnienia, głos zabrał dr Michał Kułakowski – ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w szpitalu w Rypinie.

List i notki o odznaczonych:

 • Marek Borkiewicz
  Prywatne Centrum Chirurgii w Toruniu stworzone i prowadzone przez dra Marka Borkiewicza i dra Jacka Winczakiewicza znane jest z holistycznego podejścia do pacjenta oraz z chirurgii jednego dnia przy użyciu komórek macierzystych. Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel medyczny, dysponuje nowoczesnym specjalistycznym sprzętem diagnostycznym i leczniczym. W Prywatnym Centrum Chirurgii wykonano ponad 20 tys. zabiegów, większość w tzw. chirurgii jednego dnia.
 •  dr Jacek Winczakiewicz
  Współtwórca Prywatnego Centrum Chirurgii Winczakiewicz – Borkiewicz
 • dr Lech Paweł Grzelak                                                                                              Współtwórca i Koordynator Oddziału Neurochirurgii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Jest adiunktem oraz prowadzi wykłady w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, w Polskiej Szkole Chirurgii Kręgosłupa, DePuySynthes Spine Academy, a także w Szkołach Osteopatii.
 • dr Marian Stanisław Janowski
  Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej. Od wielu lat jest sędzią Naczelnego Sądu Lekarskiego. Jest wykładowcą w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.
 • dr Marta Jasińska-Szetela
  Twórca oddziału neurologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.
  Dzięki jej inicjatywie i zaangażowaniu powstaje kolejny oddział leczenia udarów.
 • dr Marcin Zmudziński
  Współtwórca przychodni wielospecjalistycznej Gastromed Toruń.
  Doświadczenie zdobyte podczas międzynarodowych kongresów medycznych,
  wykorzystuje w leczeniu chorób cywilizacyjnych.
 • dr Michał Kułakowski
  wraz z zespołem doprowadził do powstania Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w
  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie.
 • dr Michał Kułakowski
  dyrektor Szpitala MSWiA w Bydgoszczy, placówka dzięki Jego staraniom posiada zmodernizowane, wysokospecjalistyczne, nowocześnie wyposażone w bazę diagnostyczną oddziały i wykwalifikowaną kadrę lekarzy – specjalistów. Przyczynił się do powstania tak
  potrzebnego w województwie kujawsko-pomorskim Oddziału Geriatrii.
 • Barbara Łukawska
  Psycholog kliniczny. Jest autorką projektu „Skoordynowanej opieki środowiskowej dla osób z zespołami otępiennymi i ich opiekunów” oraz licznych programów terapeutycznych dla pacjentów z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii i ich rodzin. Merytorycznie koordynuje pracę terapeutyczną w oddziale dziennym Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.
 • dr Roman Łysek – w jego imieniu odznakę odebrała jego żona, Małgorzata Łysek.
  Dr Roman Łysek jest Prezesem Zarządu Lecznic Citomed w Toruniu. Prowadzi
  również Szpital Lecznic Citomed - Cito Care. Szpital dysponuje zapleczem z
  nowoczesną aparaturą oraz wykorzystuje światowe technologie w procesie
  leczenia pacjentów.
 • dr Łukasz Wojnowski
  Współtwórca wielospecjalistycznych przychodni lekarskich Citomed Toruń,
  wiceprezesa zarządu Lecznic Citomed.
 • dr Robert Pawluk
  Od wielu lat wspiera aktywizację osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku zatrudnienia poprzez działania z zakresu medycyny pracy. Wspierał i wspiera toruńskie zakłady pracy chronionej.
 •  dr Jerzy Siekiera
  zajmuje się zastosowaniem innowacyjnych, małoinwazyjnych, organooszczędzających technik ablacyjnych w leczeniu nowotworów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 • dr Zyta Szumlańska oraz dr Artur Szumlański
  Pomysłodawcy i twórcy wysokospecjalistycznej przychodni lekarskiej z 30-letnią tradycją: „FARMA – MED” Kujawskie Centrum Medyczne Inowrocław.
  Przychodnia kompleksowo zabezpiecza medycznie mieszkańców Kujaw oraz
  stwarza możliwość dostępu do profesjonalnej opieki medycznej w miejscu
  zamieszkania i pracy.
 • Grażyna Śmiarowska
  Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu. Jest konsultantem
  Wojewódzkim ds. Opieki Długoterminowej. Zaangażowana w nowatorskie
  projekty unijne w Toruniu i województwie kujawsko-pomorskim. Utrzymująca
  żywe kontakty z ośrodkami zagranicznymi i implementująca najlepsze
  rozwiązania na grunt Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
 • dr Anna Wojtaszek,
  Pomysłodawca i współtwórca Oddziału Geriatrii szpitala MSWiA w Bydgoszczy.
  Jest to najlepszy tego typu oddział w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Krystyna Zaleska,
  Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, odpowiada m.in. za rozbudowę i modernizację szpitala od 1995 roku z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. W trakcie realizacji są następujące projekty: utworzenie Oddziału Udarowego, utworzenie Oddziału Przeszczepów Szpiku, termomodernizacja 3 budynków szpitala.
 • dr Bożena Żurowicz
  Od wielu lat świadczy bezinteresownie pomoc w ramach domowego hospicjum onkologicznego „Światło” w Toruniu. Organizuje wsparcie medyczne dla terminalnie chorych oraz psychologiczne dla ich rodzin. Jest inicjatorem integralnego systemu opieki i wsparcia nad pacjentem onkologicznym i jego rodziną.

W oparciu o KPUW - red.

Zdjęcia w galerii poniżej.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor