Kultura 6 gru 10:02 | Redaktor
Muzeum Okręgowe zaprasza uczniów na niezwykłą lekcję

Mistrz Dyptyku Brunszwickiego, Boże Narodzenie, ok. 1490 – 1500, olej na desce, wł. Rijksmuseum , Amsterdam

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zaprasza na specjalne świąteczne zajęcia poświęcone przedstawieniom Bożego Narodzenia w sztuce. Lekcja „Bóg się rodzi! Motyw Bożego Narodzenia w malarstwie", skierowana jest do uczniów szkół średnich.

Podczas wykładu zostanie zaprezentowana wielowiekowa tradycja ikonografii Bożego Narodzenia w szerszym kontekście przemian kulturowych, jakie dokonywały się od czasów wczesnego średniowiecza, aż do końca XX wieku.

Boże Narodzenie stanowiło, na przestrzeni wieków, jeden z najważniejszych tematów poruszanych przez malarzy. Z początku – w pierwszych wiekach chrześcijaństwa – przedstawienia narodzenia Chrystusa są dość skromne i oszczędne w swojej formie. Dzieciątko leży w żłobku lub koszu, niewyraźne postacie Marii i Józefa pozostają skryte w cieniu, czasem dostrzeżemy zarys stajennego pomieszczenia.

Z biegiem czasu malarskie wizje stają się coraz bardziej urozmaicone. Wynika to nie tylko z naturalnego rozwoju form artystycznych w średniowieczu, ale również z bardziej różnorodnych źródeł inspiracji: pism apokryficznych, czy chociażby przepowiedni Starego Testamentu. Czasy nowożytne przynoszą nowe postrzeganie dogmatu Wcielenia – chłodna, uporządkowana kompozycja malowideł odzwierciedla estetykę doby renesansu i nowej humanistycznej myśli.

Odrodzeniowe podejście ściera się z natchnionymi wizjami okresu kontrreformacji, a później romantyzmu. Można powiedzieć, że w kolejnych epokach dostrzegamy konfrontację różnych artystycznych postaw akcentujących duchowy albo wręcz przeciwnie, czysto ludzki wymiar tego niezwykłego wydarzenia.

Informacje organizacyjne:

Czas trwania zajęć: 60 min.

Zajęcia można zamawiać pod nr. tel. 52 58 59 910 lub adresem e-mail: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl

Grupa nie powinna przekraczać 25 osób.

Koszt uczestnictwa: 5 zł/ os., opiekunowie - 1 zł/os.

 

źródło: MO im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor