Wydarzenia 5 paź 2018 | Redaktor
Bydgoszcz między zniewoleniem a wolnością w XX wieku. Historycy zapraszają na konferencję

zaproszenie na konferencję (fragment), materiały organizatorów

Od I wojny światowej aż po czasy Solidarności – historycy z IPN i uniwersytetów z całego kraju podczas dwudniowej (10-11 października) konferencji opowiedzą o zmiennych losach Bydgoszczy i jej mieszkańców w ostatnim stuleciu.

Konferencja  „Między zniewoleniem a niepodległością. Bydgoszcz w XX wieku” rozpocznie się 10 października o 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Od godz. 15.00 prelekcje będą kontynuowane w Bibliotece UKW (ul. K. Szymanowskiego 3), tam też odbędą się drugiego dnia.

Podczas  obrad będzie można usłyszeć m.in. z jakimi problemami borykała się Bydgoszcz po powrocie do Macierzy, jak wyglądały polonizacja szkół i codzienne życie mieszkańców między wojnami. Prelegenci dotkną także zagadnień związanych z II wojną, czasami komunizmu aż do roku 1989.

Organizatorami konferencji są IPN i UKW. Wstęp wolny. Szczegółowy program poniżej.

 

materiały organizatorów

Dzień I,  10 X 2018, sala sesyjna Rady Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Godz. 11.00–12.30 - rozpoczęcie obrad, przywitanie gości

 

dr hab. Janusz Kutta (KPSW), Prezydenci Bydgoszczy w XX wieku

prof. dr hab. Ryszard Sudziński (UMK), Awans cywilizacyjny czy stagnacja? Bydgoszcz w czasach porozbiorowych (1920–1989)

dr Sławomir Sadowski (UKW), Bydgoszcz na mapie politycznej, administracyjnej i gospodarczej Polski w latach 1920–2015

dr hab. Zdzisław Biegański (UKW), Bydgoszcz w XX wieku. Stan badań i perspektywy badawcze

 

 

godz. 13.00–15.00 – przerwa obiadowa

godz. 16.00–19.00 -wznowienie obrad w nowym miejscu, Biblioteka UKW, ul. Szymanowskiego 3

Kamil Ściesiński (UKW), Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy w czasie pierwszej wojny światowej w świetle „Dziennika Bydgoskiego”

dr hab. Albert Kotowski (UKW), W oczekiwaniu na niepodległość. Listopad 1918 roku w Bydgoszczy

dr hab. Marek Romaniuk (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), Bydgoszcz 1920. Pomiędzy odniemczeniem a repolonizacją

dr Marek Chamot (WSG), Wybić się na niepodległość gospodarczą – Bydgoszcz po powrocie do Macierzy

dr Monika Opioła-Cegiełka (UKW), Bydgoszcz i jej mieszkańcy w latach 1920–1939

dr hab. Agnieszka Rypel (UKW), Model wychowania młodych mieszkańców Bydgoszczy u progu niepodległości (na podstawie „Dziennika Bydgoskiego” z lat 1908–1920)

dr Ewa Puls (UKW), Bydgoscy nauczyciele u progu i w pierwszych latach niepodległości Radosław Michna (UKW), Polonizacja szkolnictwa pruskiego w Bydgoszczy po I wojnie światowej dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła (UKW), Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft jako animator życia kulturalnego mniejszości niemieckiej w Bydgoszczy

Anna Nadolska (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy), Rzeźbiarka Piłsudskiego. Związki Olgi Niewskiej z Bydgoszczą

godz. 20.00 – uroczysta kolacja dla uczestników konferencji

 
Dzień II, 11 X 2018 r., Biblioteka UKW, ul. Szymanowskiego 3

godz. 8.30–10.30

dr Tomasz Sypniewski (KPSW), Policja Państwowa w Bydgoszczy wobec Kościoła polsko-katolickiego

prof. dr hab. Robert Majzner (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Ekspozytura nr 3 jako kanał inspiracyjny niemieckiego wywiadu?

prof. dr hab. Tadeusz Dubicki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Ewakuacja Ekspozytury Nr 3 we wrześniu 1939 r.

prof. dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku), Placówki wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w międzywojennej Bydgoszczy. Służby specjalne i miasto, próba podsumowania

dr Łukasz Nadolski (Muzeum Wojsk Lądowych), Wojskowa Bydgoszcz w materiałach Centralnej Agencji Wywiadowczej z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku

Piotr Rybarczyk (IPN), Elity bydgoskiej bezpieki 1945–1956

Bartosz Kapuściak (IPN), Bydgoszcz jako ośrodek funkcjonowania Wojskowej Służby Wewnętrznej

 

godz. 10.30–11.00 – przerwa kawowa

godz. 11.00–14.00

dr hab. Tomasz Chinciński (Muzeum II Wojny Światowej), Bydgoszcz w perspektywie wydarzeń z 3 i 4 września 1939 roku

dr Tomasz Ceran (IPN), Bydgoska geneza zbrodni pomorskiej z 1939 r.

dr Marek Szymaniak (Muzeum II Wojny Światowej), Początki konspiracji antyniemieckiej na Pomorzu i jej związki z Bydgoszczą

Krzysztof Drozdowski, Zakład Amunicji Lotniczej Luftwaffe w Bydgoszczy. Fakty i mity dr Izabela Mazanowska (IPN), Lebensborn i jego działalność w Bydgoszczy

prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (WSG), Bydgoscy maturzyści i ich losy podczas II wojny światowej

Anna Kaszubowska (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy), Straty Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy w czasie II wojny światowej

dr Andrzej Bogucki, Bydgoscy Sokoli w latach 1939–1989

 

godz. 14.00–15.30 – przerwa obiadowa

godz. 16.00–19.00

dr hab. Przemysław Olstowski (PAN), „Pamiętnik gapia” Zbigniewa Raszewskiego jako źródło wiedzy o dziejach Bydgoszczy

Remigiusz Ławniczak (IPN), Postawy, nastroje i stosunek mieszkańców Bydgoszczy do władz komunistycznych w 1945 r.

dr A. Paczoska-Hauke (IPN), Struktury, ludzie i działalność okręgu bydgoskiego WiN

prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (UKW, PAN, IPN), Teatralizacja imprez sportowych na przykładzie Bydgoszczy (lata 40-te i 50-te XX w.)

dr Katarzyna Maniewska (IPN), Bydgoszcz i jej mieszkańcy w latach 1953–1980

prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK, IPN), KW PZPR w Bydgoszczy w roku śmierci Stalina

dr Przemysław Wójtowicz (IPN), Komitet Wojewódzki PZPR w Bydgoszczy (1975–1990) jako realny ośrodek władzy i jego oddziaływanie na region

dr Krzysztof Osiński (IPN), I sekretarze KW PPR/PZPR w Bydgoszczy 1945–1990. Studium nad elitami komunistycznej władzy

dr Stefan Pastuszewski, Idea niepodległości w działalności NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy w latach 1980–1989

godz. 19.00 dyskusja, zakończenie obrad

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor