Wydarzenia 19 mar 08:20 | Redaktor
Kryzys na budowie S5. Drogowcy grożą wykonawcy zerwaniem umowy

fot. GDDKiA Bydgoszcz

GDDKiA wezwała wezwała włoskiego wykonawcę odcinków S5 do natychmiastowego i bezzwłocznego zwiększenia zaangażowania na budowie, powrotu na budowę ekip pracujących i sprzętu budowlanego. Konsekwencją braku realizacji wskazanych robót będzie odstąpienie od umowy.

15 marca zakończyła się tzw. przerwa zimowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zgodnie z podpisanymi umowami wykonawcy muszą przywrócić pełne zaangażowanie na terenie budowy.

„Obecnie w regionie trwa budowa 130 km drogi ekspresowej S5, obwodnicy Inowrocławia, rozpoczęto budowę estakady w Przechowie oraz realizowane są prace zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” – czytamy w komunikacie GDDKiA. „Przez ostatnie miesiące, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, wykonawcy realizowali prace przy budowie obiektów inżynierskich oraz prace ziemne i nawierzchniowe. Trwały również roboty w branży melioracyjnej, telekomunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej”.

Na budowę drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim zaangażowanie rzeczowe na poszczególnych odcinkach wygląda następująco (stan na luty 2019):

  • odc. 1 Nowe Marzy- Dworzysko – 21,3 %
  • odc. 2 Dworzysko-Aleksandrowo – 19,3 %
  • odc. 3 Aleksandrowo-Tryszczyn - 49,5 %
  • odc. 4 Tryszczyn - Białe Błota – 37,5 %
  • odc. 5 Białe Błota – Szubin - 38%
  • odc. 6 Szubin-Jaroszewo - 58,3 %
  • odc. 7 Jaroszewo - granica województwa - 66,8 %

GDDKiA oddział w Bydgoszczy uznało zaangażowanie firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A. na trzech odcinkach budowanej drogi ekspresowej S5 (Nowe Marzy-Dworzysko; Dworzysko-Aleksandrowo; Białe Błota-Szubin) za niewystarczające.

16 marca 2019 r. GDDKiA wezwała do poprawy głównego wykonawcę przedmiotowych odcinków tj. do natychmiastowego i bezzwłocznego zwiększenia zaangażowania na budowie, powrotu na budowę zakresie ekip pracujących i sprzętu budowlanego.

Wezwanie zawiera żądanie do przystąpienia do wskazanych zakresów robót i ich realizacji w maksymalnym terminie do 15 kwietnia 2019r. „Konsekwencją braku realizacji wskazanych robót w wezwaniu do poprawy, jest uzyskanie prawa zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty wskazanej w wezwaniu” – czytamy w komunikacie GDDKiA. „Zamawiający oraz inżynier kontraktu wielokrotnie już mobilizowali wykonawcę do nadrobienia powstałych opóźnień, zapewnienia odpowiedniej ilości pracowników, sprzętu budowlanego, jak również dokonywania regularnych płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców”.

Źródło: GDDKiA o/Bydgoszcz

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor